Mgr. Zuzana Kyselová

Bakalářská práce

Ekonometrické metody a modely v reálných ekonomických aplikacích

Econometric models and methods in real economic applications
Abstract:
The main objective of this thesis is the creation of econometric models and problems with application of panel data. These models show various factors that have effect on level of earnings and on unemployment rates in ten regions of Great Britain from 1972 to 1995. The models represent more basic form of the model used in article “Earnings, Unemployment, and Housing in Britain”. The thesis can be used …více
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je tvorba ekonometrických modelov a príkladov s použitím panelového typu dát. Modely poukazujú na vplyvy rôznych faktorov na úroveň miezd a mieru nezamestnanosti v regiónoch Veľkej Británie v rokoch 1972 až 1995. Predstavujú zjednodušenú formu modelu z článku „Earnings, Unemployment, and Housing in Britain“. Práca môže byť použitá ako ilustrácia ekonometrických techník …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Železník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta