Bc. Josef HOUZAR

Diplomová práce

Variabilita tepové frekvence - zpracování signálu

Heart rate variability signal processingt
Anotace:
Tato diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. První část práce je věnována teoretickému popisu variability tepové frekvence. Jsou zde probrány používané metody měření EKG a nejčastější typy rušení, vyskytující se v signálech EKG. Poté je uveden význam analýzy HRV, zdůrazněny kroky nutné ke zpracování signálu EKG pro analýzu HRV a jsou zde uvedeny metody analýzy HRV v oblasti časové a oblasti …více
Abstract:
This diploma thesis is divided into three main parts. The first part of the thesis is devoted to a theoretical description of heart rate variability. The methods of ECG measurement and the most common types of interference occurring in ECG signals are discussed. Then the importance of HRV analysis is emphasized as well as the steps necessary to process the ECG signal for HRV analysis and the methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Milan Štork, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOUZAR, Josef. Variabilita tepové frekvence - zpracování signálu. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/