Markéta Mazalovská

Diplomová práce

Modifikace produktu ubytovacího zařízení v návaznosti na segmenty klientely

Modification of the hotel product based on segments of customers
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi modifikace produktu hotelu specializovaného na víno. Jejím cílem je návrh provozních a marketingových opatření vedoucích k větší spokojenosti hostů a vyšší ziskovosti hotelu. Teoretická část objasňuje specifika ubytovacích služeb a jejich marketingu. Charakterizuje také enoturistiku spolu s konzumenty vína a enoturisty jako potenciální zákazníky ubytovacího zařízení. Praktická …více
Abstract:
The thesis focuses on the product modification in a wine hotel. Its aim is to suggest recommendations leading to greater consumer satisfaction and higher profitability of the hotel. The theoretical part explains the specifics of hotel services and their marketing. It also characterizes the wine tourism, as well as wine consumers and wine tourists as potential customers of the hotel. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: Lena Mlejnková
  • Oponent: Hana Zábranská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24322