Asare Boateng

Diplomová práce

Evaluation of information system success in particular organization

Hodnocení úspěšnosti informačního systému v konkrétní organizaci

Evaluation of information system success in particular organization
Abstract:
The aim of the thesis is to provide a thorough overview of the factors that influence Information System implementation success and to verify whether these factors are critical to the success in a real company. The study identifies key factors of IS implementation success through a systematic literature review of papers published between the years 2000 2016 on CSFs. The research study follows the process …více
Abstract:
Tato práce poskytuje důkladný přehled o faktorech, které ovlivňují úspěch informačního systému, a ověřuje, zda jsou tyto faktory kritické pro úspěch skutečné společnosti. Účelem tohoto výzkumu jsou klíčové faktory úspěchu implementace IS prostřednictvím systematického přehledu literatury publikované v letech 2000 - 2016 o CSFs. Diplomová práce sleduje proces klasifikace CSFs ve čtyřech oblastech (Sociální …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Boateng, Asare. Evaluation of information system success in particular organization. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní