Bc. Emília BIBOROVÁ

Diplomová práce

Ochrana zdravia z hľadiska prevencie nozokomiálnych nákaz v Nemocnici Prachatice a.s.

Health protection depending on prevention of nosocomial infections in Hospital Prachatice a.s.
Abstract:
My diploma thesis is focused on the prevention and monitoring of nosocomial diseases in the Hospital Prachatice a.s. The aim was to monitore the implementation of operating rules, awareness of medical staff, ways of sterilization of instruments, the quality of hand washing of medical staff, activities of cleaners and manipulation with laundry. Diploma thesis is focused on the 4 departments of the hospital …více
Abstract:
Moja diplomová práca je zameraná na prevenciu a monitorovanie nozokomiálnych nákaz v Nemocnici Prachatice a.s. Hlavným cieľom bolo sledovať plnenie prevádzkového poriadku, informovanosť zdravotníckych pracovníkov, spôsoby sterilizácie nástrojov, kvalitu umývania rúk zdravotníckeho personálu, činnosť upratovačiek a ako prebieha manipulácia s prádlom. Diplomová práca je zameraná na 4 oddelenia nemocnice …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015
Zveřejnit od: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Jana Krejsová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BIBOROVÁ, Emília. Ochrana zdravia z hľadiska prevencie nozokomiálnych nákaz v Nemocnici Prachatice a.s.. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dvbm6r dvbm6r/2
11. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 8. 2015
Bulanova, L.
12. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.