Bc. et Bc. Stanislav Tvrz, Ph.D.

Diplomová práce

Frikce trhu práce spojené s globální ekonomickou krizí: RBC model české ekonomiky

Labour market frictions in global economic crisis: RBC model of Czech economy
Anotace:
Obsahem této práce je analýza frikcí pracovního trhu české ekonomiky na základě odhadnutého RBC modelu. Cílem práce je analyzovat chování pracovních frikcí v průběhu ekonomického cyklu. Zvláštní pozornost je věnována roli pracovních frikcí v období globální finanční a následné ekonomické krize. Možné strukturální změny ekonomiky jsou analyzovány pomocí metody rekurzivního odhadu. Výsledky práce potvrzují …více
Abstract:
This thesis deals with analysis of labour market frictions of Czech economy based on estimated RBC model. The question of interest is how do the labour market frictions behave during business cycle. The role of labour frictions during recent global financial and subsequent economic crisis is also investigated. Possible structural changes of economy are analysed using recursive estimation method. Results …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta