Jaroslava Hejdová

Bakalářská práce

Nedestruktivní zkoušení stavebních materiálů v podmínkách průmyslové výroby betonových prefabrikátů

Non-destructive Examination of Building Materials in Conditions of Prefabricated Concrete Industrial Production
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá teorií destruktivního a nedestruktivního zkoušení, popisu činnosti zkušební laboratoře a jejich zkoušek, které jsou prováděny v mnou zvoleném podniku. V praktické části jsou metody nedestruktivního zkoušení přímo použity na komerčních výrobcích. Je provedeno vlastní vyhotovení zkoušek a jejich vyhodnocení. V závěru práce je zhodnoceno fungování laboratoře jako celku.
Abstract:
This bachelor’s thesis is concerned with destructive and non-destructive examination, description of practice and examination in the test laboratory of my selection. In the practical part of the thesis, the methods of non-destructive examination are directly used on commercial products. Examinations and evaluations are performed. Functionality of the test laboratory is reviewed in the summary of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ing. Petr Junga, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Bakalářský studijní program / obor:
Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví