Bc. Marek Řehola

Bakalářská práce

Projekt vybavení výukové dílny, laboratoře, instruktážní dílny nebo odborné učebny technickými a didaktickými prostředky

The equipment training workshops, laboratories, workshops or professional instruction classroom teaching and technical resources
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá možnosti využití moderních technických a didaktických prostředků a jejich efektivní aplikaci vedoucí ke zkvalitnění výuky odborných předmětů. Práce popisuje jak samotné didaktické a technické prostředky, tak jejich vhodné začlenění do vyučovacího procesu za předpokladu dodžení didaktických a pedagogických zásad. Dále bere v potaz také bezpečnost a hygienu práce při vyučování …více
Abstract:
The barchelor thesis probes possibilities of modern didactic and technical resources utilisation and its effective application directing to the quality of vocational subjects education improvement. Thesis describes as single technical and didactic resources so its appropriate integration into educational process assuming complying with didactic and pedagogical fundamentals. It also impeaches safety …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Pavel Konupčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta