Bc. Miroslav Čavojský

Bakalářská práce

Inovační systém v Rakousku

Innovation system in Austria
Abstract:
This Bachelor's thesis, titled "Innovation system in Austria," details the current state of innovation and innovation performance in the Federal Republic of Austria. The first part of the thesis, which is based on a literature review and other relevant resource, outlines the importance of innovation, basic concepts and context related to innovation systems. The second part draws attention to one of …více
Abstract:
Bakalárska práca „Inovačný systém v Rakúsku“ popisuje súčasný stav inovácií a inovačnej výkonnosti v Spolkovej republike Rakúsko. V prvej časti popisuje na základe rešerše odbornej literatúry a ďalších odborných zdrojov význam inovácií, základné pojmy a súvislosti a systémy inovácií, v druhej časti upriamuje pozornosť na jednu z krajín Európskej únie – Spolkovú republiku Rakúsko, u ktorej vymedzuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Fránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta