Mgr. Alžběta Možíšová

Bakalářská práce

Genderové reprezentace v reklamách v ženských a mužských časopisech

Gender representations in the advertisements in women's and men's magazines
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou genderových reprezentací v reklamách v lifestylových magazínech, přičemž srovnává reklamní zobrazování mužů a žen v magazínu určeném pro ženy s těmi, které jsou prezentovány v magazínu pro muže. Teoretickým východiskem práce je Goffmanova koncepce vztahu genderu a reklamy, která poukazuje na spjatost reklamního zobrazování s reálnou sociální hierarchizací, kdy genderové …více
Abstract:
This work analyzes gender representations in the lifestyle magazine advertisements; it studies the portrayals of men and women in the advertisements published in women’s magazine in comparison with those in men’s magazine. The theoretical basis for this work is Goffman’s concept of the relationship between gender and advertising, which indicates that the images in advertisements are strongly connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií