Theses 

Interoperabilita elektronických mýtných systémů v silniční dopravě – Bohumila Václavíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bohumila Václavíková

Diplomová práce

Interoperabilita elektronických mýtných systémů v silniční dopravě

Interoperability of electronic toll systems in road transport

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou interoperability elektronických mýtných systémů v silniční dopravě. První kapitola obsahuje základní informace z oblasti zpoplatnění pozemních komunikací se zaměřením na technologie EFC systémů. Druhá kapitola se věnuje vybraným mýtným systémům. Třetí kapitola je zaměřena na oblast Evropské služby elektronického mýtného a na základní pojmy v oblasti interoperability. Čtvrtá kapitola představuje stěžejní část zabývající se vybranými interoperabilními EFC systémy v Evropě. Závěrečná část práce zhodnocuje tuto problematiku a shrnuje základní poznatky, současně také hodnotí stav v oblasti zpoplatnění pozemních komunikací v České republice a jejího případného vývoje v oblasti interoperability EFC.

Abstract: This thesis deals with the issue of interoperability of electronic toll systems in road transport. The first chapter contains basic information from the charging of infrastructure with a focus on technology EFC systems. The second chapter focuses on chosen toll systems. The third chapter is focused on the European Electronic Toll Service and the basic concepts of interoperability. The fourth chapter is a key part dealing with interoperable EFC systems in Europe. The final part of this thesis evaluates this topic and summarizes the basic knowledge, while also evaluates the state of charging infrastructure in the Czech Republic and its possibility of development in the field of interoperability EFC.

Klíčová slova: silniční interoperabilita, zpoplatnění silniční dopravy, EETS, EFC technologie

Keywords: road interoperability, EFC technologies, EETS, road charging

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Petr Jirsák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51599


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:12, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz