Jakub Hambálek

Bachelor's thesis

Užitné vlastnosti protichemických oděvů

Useful properties of chemical protective clothing
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých druhů protichemických ochrannýchoděvů. Je zde uvedeno statistické vyhodnocení použití protichemických ochranný oděvův jednotlivých krajích, normativní požadavky na protichemické ochranné oděvy,charakteristika stávajících druhů protichemických ochranných oděvů používaných uHasičského záchranného sboru ČR. Pomocí (multikriteriální) rozhodovací analýzy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2008

Thesis defence

  • Supervisor: Ladislav Jánošík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu