Soňa Al-Kaysy

Master's thesis

Komparace efektivity on-line marketingových nástrojů: případová studie výrobce kolébek

Comparison of the effectiveness of on-line marketing tools: a case study of the cradle maker
Abstract:
Tato práce se zabývá komparací efektivity vybraných on-line marketingových nástrojů na příkladu kolébek značky 2Parents. Porovnávána bude efektivita nástrojů linkbuildingu, Google Adwords a Facebooku. Hlavní kritéria efektivity jsou založena na návštěvnosti stránky, počtu kliknutí na objednávkový formulář a na počtu objednávek produktu. Dalším doplňkovým kritériem je doba strávená na stránce. Daná …more
Abstract:
This work deals with the comparison of the efficiency of selected online marketing tools on the example of 2Parents cradles. The effectiveness of linkbuilding, Google Adwords, and Facebook tools will be compared. The main efficacy criteria are based on page traffic, number of clicks on the order form and number of product orders. Another additional criterion is the time spent on the page. These criteria …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Miroslav Karlíček
  • Reader: Petr Bartoš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74097