Bc. Magdaléna JAROŇOVÁ

Master's thesis

Lhářovy sloupky. Komentovaný překlad publicistické tvorby Borise Viana.

Chronicles of the Liar. Commented translation of publicistic production by Boris Vian.
Anotácia:
Magisterská diplomová práce zahrnuje český překlad dvanácti krátkých francouzských publicistických textů Borise Viana se souhrnným názvem Lhářovy sloupky a translatologicko-lingvistický komentář překladu tří vybraných jazykových jevů: francouzských výplňkových konstrukcí (étoffement), slovních hříček a bezekvivalentního lexika. Práce popisuje historicko-literární kontext vzniku překládaných textů a …viac
Abstract:
The Master's degree thesis includes a Czech translation of twelve short French publicistic texts by Boris Vian with the omnibus title Chronicles of the Liar and a translatological and linguistic commentary of three selected language phenomena: French Supplementations (étoffement), quibbles and non-equivalent vocabulary. The thesis describes the historical and literary context of the creation of Chronicles …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zverejniť od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
 • Vedúci: Doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŇOVÁ, Magdaléna. Lhářovy sloupky. Komentovaný překlad publicistické tvorby Borise Viana.. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses dvpo4m dvpo4m/2
24. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.