Bc. Sendy Motin

Bakalářská práce

Lingvistická analýza odborného textu z oblasti vzduchových zbraní.

Linguistic Analysis of a Technical Text in the Field of Air Guns.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce s názvem „Lingvistická analýza odborného textu z oblasti vzduchových zbraní“ je především vytvoření adekvátního a ekvivalentního překladu odborného textu z oblasti vzduchových zbraní. Teoretická část popisuje problematiku vzduchových zbraní, jejich vývoj a rozdělení. V praktické části byla v rámci překladu excerpována odborná terminologie, která byla dále podrobena lingvistické …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create an adequate translation of specialized text in the field of air guns. The thesis is divided into theoretical part and a practical part. The theoretical part is focused on the development and distribution of air weapons. The practical part contains a translation of two technical texts which are followed by linguistic analysis of the excerpted terminology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Taťjana Zaňko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta