Bc. Tomáš Svoboda

Master's thesis

Aktuální otázky spolupráce služby pořádkové policie s veřejností - "Projekt Bezpečné město"

Actual questions of riot police cooperation with the public - "The project Safe Town"
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá projektem Bezpečné město, jehož hlavní myšlenkou je nastavení spolupráce a vzájemné informovanosti mezi jednotlivými subjekty a dále pak směrem k veřejnosti. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku prevence kriminality, včetně struktury možných preventivních opatření. Dále se zabývá otázkou spolupráce Služby pořádkové policie, jejími základními úkoly, činnostmi a …viac
Abstract:
The main idea of the project „Safe Town“ is setting of cooperation and mutual cooperation between individual subjects and public. The theoretical part of the project is focused on criminality prevention including the possible preventive precautions. Then it deals with the cooperation of the riot police, its main tasks, activities and duties. It warns on the risk and protective factors of social prevention …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedúci: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Tomica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní