Bc. Petra Juřenčáková

Bachelor's thesis

Vývoj rovnováhových schopností ve třetí fázi těhotenství

The Development of Balance Capabilities in the Third Phase of Pregnancy
Abstract:
Cílem této práce bylo vysvětlit změny rovnováhových schopností těhotných žen ve třetí fázi těhotenství. Do studie bylo zahrnuto 30 těhotných žen. Ve výzkumu byl použit stabilometrický test na měření úrovně posturální stability za použití přístroje Fitro Sway Check, kterým byly analyzovány změny délky centra tlaku (COP) a jeho změny v bočním a předozadním směru v 7., 8. a 9. měsíci těhotenství. Naměřená …more
Abstract:
The aim of the present thesis was to explain changes of Balance Capabilities of pregnant women in the third phase of pregnancy. Thirty pregnant women were included in the study. This research applied stabilometric test to measure the level of static postural stability using the Fitro Sway Check device and by it the changes of the lenght center of pressure (COP) and changes of COP along lateral and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities