Mgr. Žaneta Marvanová

Diplomová práce

L’automatisme dans le théâtre. La comparaison des surréalismes français, québécois et tchèque -projet interdisciplinaire

Automatism in the theater. The comparison of French, Quebec and Czech surrealism-interdisciplinary project
Abstract:
This diploma thesis presents a proposal of an interdisciplinary project, which will enable high school French teachers to acquaint students with three varieties of surrealism – in France, Quebec, and Czechoslovakia – together with the French language and its chosen phenomena in discussions, reading and writing. The result of the project is an educational exhibition and a theater performance. After …více
Abstract:
Diplomová práce představuje návrh mezioborového projektu, jež umožní zejména učiteli francouzského jazyka na střední škole seznámit studenty s třemi projevy surrealismu – ve Franci, v Québecu a v ČSR – společně s procvičením francouzského jazyka a jeho vybraných jevů v diskusích, četbě i psanou formou. Výsledkem projektu je zamýšlena vzdělávací výstava a divadelní představení. Po popisu historického …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy