Bc. Kateřina ŠTRUPOVÁ

Diplomová práce

Hraniční přechody v oblasti východních Čech v průběhu posledních 300 let

Border crossings in the area of East Bohemia during the last 300 years
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem hraničních přechodů východních Čech v průběhu posledních 300 let. Územně bylo zmapováno hraniční pásmo Čech, Moravy a Kladska. V práci byl zlokalizován a kategorizován zmiňovaný vývoj hraničních přechodů. Vše bylo uskutečněno díky studiu archivních materiálů, mapových podkladů, dostupných geodat, literatury a terénního výzkumu. Práce v terénu zahrnovala také nezbytnou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of border crossings in Eastern Bohemia during the last 300 years. The border zone of Bohemia, Moravia and Kladsko was mapped territorially. The mentioned development of border crossings was localized and categorized in the work. Everything was done thanks to the study of archival materials, map materials, available geodata, literature and field research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTRUPOVÁ, Kateřina. Hraniční přechody v oblasti východních Čech v průběhu posledních 300 let. Olomouc, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Regionální geografie

Práce na příbuzné téma