Michaela Hyžíková

Bakalářská práce

Využitelnost center sdílených služeb pro vedení účetnictví územních samospráv

Usability of shared service centers for accounting within the local government
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou účetnictví obcí a využitelnosti center sdílených služeb. Zahrnuje vysvětlení pojmu veřejný sektor, jeho funkce a strukturu. Práce je dále věnována roli územních samospráv a s tím souvisejícího účetnictví. V poslední teoretické části je rozebrán koncept center sdílených služeb, na což navazuje případová studie. Cílem této práce je především rozpoznat možnosti …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the accounting of municipalities and the usability of shared service centers. The thesis describes the term public sector, its functions and structure. The thesis is also devoted to the role of the local government and the difficulties it faces with regards to accounting. In the final theoretical chapter, the concept of shared service centers is analyzed, followed by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Michal Svoboda
  • Oponent: Jiří Pelák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73634