Petr BUŇATA

Bakalářská práce

Finančně poradenské organizace, jejich fungování, portfolio služeb a porovnání dominantních z nich, se zřetelem na konkrétní vybranou společnost.

Financial Companies of consulting service, their operation, portfolio of services and confrontation between the biggest of them, with the way for the selected and concrete company.
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je sestavena z pěti kapitol. První tři obsahují teoretickou přípravu čtenáře pro pozdější praktickou část. Teorie finančně poradenských společností se zabývá především vývojem trhu této služby, následně však i obecným pojednáním o samotných finančně poradenských společnostech a systémem práce finančního poradce. Snaží se teoreticky vysvětlit úlohu těchto institucí na finančním …více
Abstract:
This submitted work is completed with five chapters. First three of them includes the theoretical preparative of the reader for the practical part. The theory of financial consultiancy firms handle first of all the progress in market of this service, consequently handle also a generally discourse about financial consultancy firms and about work of financial adviser. It is trying to clear up the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Anděl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUŇATA, Petr. Finančně poradenské organizace, jejich fungování, portfolio služeb a porovnání dominantních z nich, se zřetelem na konkrétní vybranou společnost.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická