Theses 

Připravenost dětí předškolního věku na vstup do školy – Hana KOCIŇÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Hana KOCIŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Připravenost dětí předškolního věku na vstup do školy

Preparedness of preschool children for entering school

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou v přípravě dětí na vstup do školy. Je složena ze dvou částí- teoretické a praktické. V teoretické části vymezuje fyzický a psychický vývoj jedince v předškolním období, pojmy školní zralost, nezralost, školní připravenost, diagnostické metody a rozdíly ve vývoji chlapců a dívek. V části empirické je zaměřena na rozvoj připravenosti v mateřských školách a za pomocí dotazníku vyhodnocuje celkovou situaci v rámci přípravy do prvních tříd.

Abstract: The bachelor thesis deals with the preparedness of preschool children for entering school. The thesis is composed of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, it defines the physical a psychological development of an individual in pre-school age, school readiness, immaturity, readiness, diagnostic methods and the difference between the development of girls and boys. In the practical part it focuses on the development of preparedness in kindergarten and with the use of the questionnaire it evaluates the overall situation of the preparation for the first grade.

Klíčová slova: Připravenost, školní zralost, školní nezralost, školní připravenost, dítě, mateřská škola, vývoj, rozvoj

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Durčáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43445 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOCIŇÁKOVÁ, Hana. Připravenost dětí předškolního věku na vstup do školy. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:36, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz