Bc. Michaela Šedovičová

Master's thesis

Effect of the Indirect and Direct contact with Immigrants on the Formation of the Attitudes towards immigrants: Multilevel Comparative Analysis of European Countries

Effect of the Indirect and Direct contact with Immigrants on the Formation of the Attitudes towards immigrants: Multilevel Comparative Analysis of European Countries
Abstract:
Anotácia Táto diplomová práca predstavuje kvantitatívny komparatívny výskum, ktorý identifikuje kľúčové elementy ovplyvňujúce postoje voči imigrantom a medzinárodné odchýlky v nich naprieč dvadsať jedna Európskymi krajinami. Práca si kladie za cieľ odpovedať na otázku, ktorá sa viaže na kontaktnú teóriu (Contact Theory), ktorá je aplikovanú na tento výskum. Navyše okrem kontaktnej teórie reflektuje …more
Abstract:
Abstract This thesis represents quantitative comparative research and identifies key elements influencing attitudes towards immigrants and their international variability in twenty-one European countries. It addresses question related to immigrants’ attitudes while applying Intergroup Contact Theory. Moreover, the research reflects upon recent results of social psychology and acknowledges the character …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií