Bc. Tereza Nekulová, DiS.

Bakalářská práce

Specifika práce se sebepoškozujícími klienty v oblasti internetového poradenství

Specifics activity of the self-harm clients in internet counseling
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou specifika práce se sebepoškozujícím klientem v rámci internetového poradenství. Cílem bylo popsat specifika práce výše uvedené problematiky. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První kapitola se zaměřuje na záměrné sebepoškozování, kde je popsaná definice sebepoškozování, terminologie, charakteristika, motivace jedince k takovému chování a léčba. Ve druhé …více
Abstract:
The theme of the Bachelor´s Thesis is the specifics of the work related to a self-harming client within an online consultancy. The main goal of the work was to describe the specifics of the work related to the issues stated above. The work is divided into the theoretical and empirical part. The first chapter is focused on deliberate self-harm where its definition, terminology, characteristic, individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma