Bc. Markéta Skopalová

Diplomová práce

Kontroverzní postava a efektivní politik: Diskurzivní konstrukce mediálního obrazu Miloše Zemana ve vybraných britských online médiích

Controversial Figure and Effective Politician: Discourse Construction of Miloš Zeman's Media Image in Selected British Online Media
Anotace:
Diplomová práce se zabývá diskurzivní konstrukcí mediálního obrazu Miloše Zemana ve vybraných britských online médiích, konkrétně v BBC, The Telegraph a The Guardian. Cílem práce je pomocí metody diskurzivní analýzy dle Jamese Paula Geeho popsat, jak vypadal a jakým způsobem byl utvářen mediální obraz českého prezidenta vobdobí od 26. 1. 2013 do 26. 1. 2018. Zároveň je …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the discourse construction of Miloš Zeman’s media image in selected British online media, specifically in BBC, The Telegraph and The Guardian, between 26th January 2013 and 26th January 2018. The aim of the thesis is to describe the media image and also identify how it was created with the use of discourse analysis method described by James Paul Gee. Another objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií