Bc. Lenka Včelová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces na klinice Dětského kardiocentra

The nursing process at the Pediatric Heart Centre
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vzdělanost a informovanost sester v problematice dětské kardiologie, dále zapojení ošetřovatelského procesu do praxe a problémy spojené s ošetřovatelskou dokumentací. To vše na klinice Dětského kardiocentra. Práce vede k zamyšlení, jak sestrám dostatečně osvojit metodu ošetřovatelského procesu a zároveň jim nepřidat další administrativní práci. Praktická část obsahuje průzkum …více
Abstract:
This bachelor´s thesis analyses the knowledge and the acquaintance nurses have acquired in the field of pediatric cardiology, then the involvement of nursing process in professional practice and some difficulties of nursing record forms. All research takes place in the Pediatric Cardiology Center. The general objective of this thesis is how to improve and develope a method of nursery process without …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví (kombinované) / Ošetřovatelství