Marián Smažák

Diplomová práce

Návrh vytápění rodinného domu.

Design heating of rezidental home.
Anotace:
Táto diplomová práca je zameraná na spôsoby vykurovania objektov, prevažne rodinných domov. Cieľom je sumarizovanie možností vykurovania. Pre návrh vykurovania je potrebné poznať tepelnú stratu domu, ak ju poznáme môžeme navrhnúť systém rozvodu tepla a následne tepelný zdroj. Súčasťou práce je praktický výpočet tepelných strát za pomoci programu TechCON Rehau, a návrh vykurovacieho systému. Práca obsahuje …více
Abstract:
This graduation thesis is specialized in ways of heating premises, especially family houses. The main goal is summarising ways of heating. For heating plan there is a need to measure heat looses of that house, and subsequently we can effectively design heat source and his wiring. Part of this thesis is also measure heat looses with the help of TechCONRehau application and suggestion useable heating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Hradílek
  • Oponent: Vladimír Král

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava