Bc. Magdalena Snášelová

Bakalářská práce

Komunikační kompetence u žáka s poruchou autistického spektra v běžné základní škole

Communication competences of Pupil with Autism Spectrum Disorder in Primary School
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou komunikační schopnosti u žáka s poruchou autistického spektra v běžné základní škole a jeho podporou s ohledem na specifika komunikace. Práce se skládá ze tří kapitol. První a druhou kapitolu tvoří teoretická část, která je východiskem pro část třetí, praktickou. První kapitola se zabývá komunikací a komunikační schopností a je rozdělena do tří podkapitol, které …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the communication ability of a pupil with autism spectrum disorders in primary school and his support with regard to specifics of communication. The bachelor thesis is divided to three chapters. The first and second chapters are theoretical part, which is the basis for the third, practical part. The first chapter deals with communication and communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta