Kateřina Kovářová

Bakalářská práce

Metoda standardních nákladů na příkladu konkrétního podniku

The Method of Standard Costing on Example of Specific Company
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je metoda standardních nákladů a analýza odchylek, která je potřebná pro řízení a kontrolování nákladů. Poskytuje informace pro manažery o rozdílu mezi skutečným a požadovaným stavem. V první části je popsána teorie této metody, kde se zkoumají standardy a následná analýza odchylek. Ve druhé části se bakalářská práce zabývá společností, která je součástí nadnárodního …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the method of standard costing and analysis of variances, that are both necessary for management and controlling of costs. It provides managers with information about the difference between actual and required state. The first part describes the theory of this method, where standard and subsequent analysis of variances are examined. In the second part, the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Kateřina Knorová
  • Oponent: Josef Krupička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70890