Theses 

An Analysis of Logistic Processes in a Chosen Company – Svetlana Hajdúková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Svetlana Hajdúková

Bakalářská práce

An Analysis of Logistic Processes in a Chosen Company

An Analysis of Logistic Processes in a Chosen Company

Abstract: The structure of the Bachelor´s thesis consist of a theoretical content, where a history and definition of logistics and supply chain is described. Theoretical part includes definitions of terms linked to the topic of logistics and provides more information about logistics processes. Second part of the Bachelor thesis refers to a chosen company and its analysis. This thesis is looking into logistics as a process to show how organizations use it. The aim of the Bachelor´s thesis was to find out if there were better ways in which the logistics process can be improved. For the analysis, there were used SWOT analysis, ABC analysis, EOQ formula.

Abstract: Štruktúra Bakalárskej práce pozostáva z teoretickej časti, kde je opísaná história aj definícia logistiky a zásobovacieho reťazca. Teoretická časť obsahuje definície pojmov, ktoré sú spojené s logistikou a poskytuje informácie o logistických procesoch. Druhá časť Bakalárskej práce odkazuje na zvolenú spoločnosť a vykonanú analýzu. Táto práca sa pozerá na logistiku ako proces, ktorý poukazuje na jej využitie v organizáciách. Cieľom práce bolo objaviť lepšie spôsoby v ktorých sa logistické procesy môžu zlepšovať. Na analýzu boli použité, SWOT analýza, ABC analýza, EOQ výpočet.

Keywords: Kľúčové slová, Logistika, zásobovací reťazec, logistické procesy, SWOT analýza, ABC analýza, EOQ.

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Denisa Hrušecká, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49279 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Hajdúková, Svetlana. An Analysis of Logistic Processes in a Chosen Company. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:51, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz