Ing. Klára Balounová

Bakalářská práce

Strukturální fondy EU a možnosti čerpání v období 2007 - 2013 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

European structural funds and the possibility of getting money in 2007 - 2013 (Operational Programme Education for Competitiveness)
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou předložených projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Teoretická část je věnována vzniku, vývoji a úkolům fondů Evropské unie a jejich implementaci v České republice. Dále se zaměřuje na popis Evropského sociálního fondu. Následuje popis programů ve zkráceném programovém období 2004 – 2006 a zároveň programů pro současné programové …více
Abstract:
Abstract The bachelor thesis analyses the projects submitted under the Operational Programme Education for Competitiveness. The theoretical part is devoted to the establishment, development and challenges of the EU funds and their implementation in the Czech Republic. It then focuses on the description of the European Social Fund. It is followed by the description of the programmes in the shortened …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michaela Šlégrová
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní