Ing. Bc. Lukáš LANGER

Diplomová práce

Archetyp nepravého hrdiny

Archetype of false hero
Anotace:
Archetyp nepravého hrdiny je popis pro fenomén, který má svou má svou vlastní strukturu a funkční dynamiku, obzvláště pak ve vztahu k archetypu hrdiny a svým specifickým způsobem se projevuje na úrovni psyché. Interpretací různých žánrů jsou nastíněny aspekty tohoto archetypu, jakož i vazby k ostatním archetypům, které jsou v těchto interpretovaných dílech zastoupeny. Práce definuje pojem hrdinský …více
Abstract:
The archetype of false hero is a description for the phenomenon, which has its has its own structure and functional dynamics, particularly in relation to the archetype of the hero and its specific way manifests itself at the level of the psyche. Interpretation of various genres are outlined aspects of this archetype, as well as links to other archetypes that are interpreted in these works represented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014
Zveřejnit od: 7. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANGER, Lukáš. Archetyp nepravého hrdiny. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dwn15j dwn15j/2
7. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7. 4. 2014
Marklová, E.
7. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.