Miroslava PIŠINGEROVÁ

Bachelor's thesis

Program obnovy venkovské obce Slavče (u Trhových Svinů)

The Program of restoration of village Slavče (near Trhové Sviny)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem venkova, konkrétně Programem obnovy venkovské obce Slavče (u Trhových Svinů). Tento program je založen na terénním průzkumu, dotazování místních obyvatel a znalců a hlavně na analýze existujících podkladů a dokumentací. Bakalářská práce je rozdělena na několik částí. V úvodní části je geografická charakteristika území obce Slavče, v další je rozebrána literatura …more
Abstract:
This bachelor?s thesis is engaged in rural development specifically to the Program of restoration of village Slavče (near Trhové Sviny). This program is based on the field research, a questionnaire survey among residents and local experts and mainly deals with the analysis existing sources and documents. The bachelor?s thesis is devided into several parts. The introductory part of the thesis focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 26. 4. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PIŠINGEROVÁ, Miroslava. Program obnovy venkovské obce Slavče (u Trhových Svinů). Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses dwochg dwochg/2
26/4/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26/4/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.