Bc. Mirka TALICHOVÁ

Diplomová práce

Komparace důsledků sociální deprivace u osob umístěných v dětských domovech a ve věznicích

A comparison of the result of social deprivation of the persons situated in children´s homes and prisons
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Komparace důsledků sociální deprivace u osob umístěných v dětských domovech a ve věznicích" se zabývá důsledky sociální deprivace u osob, které ztratily přirozený kontakt se svými blízkými. Výzkumný soubor tvoří osoby, které vlivem kriminální činnosti a umístěním do dětského domova mají významně omezeny sociální kontakty. Cílem této diplomové práce bude na základě strukturovaného …více
Abstract:
The thesis titled "A comparison of consequences of social deprivation among persons situated in children's homes and prisons" explores the consequences of social deprivation among people who have lost their natural contact with their loved ones. The research group made up of people due to criminal activity, long-term illness or placement in a foster home have significantly limited social contacts. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Blažek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TALICHOVÁ, Mirka. Komparace důsledků sociální deprivace u osob umístěných v dětských domovech a ve věznicích. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce