Bc. Miloš Müller

Diplomová práce

Indikace příčin a výpočet pojistného plnění při likvidaci pojistné události

Indications and Causes of Calculating Indemnification for Claims Settlement
Anotace:
Cílem této práce je uceleně provést problematikou likvidace pojistných událostí a její návazností s celým oborem pojišťovnictví. První dvě části této diplomové práce se zabývají stručnou historií pojišťovnictví a členěním pojistných produktů na trhu. Tyto části jsou úvodem do problematiky pojišťovnictví jako celku. Navazuje samotná identifikace příčin mimořádných událostí, ze kterých mohou následně …více
Abstract:
The aim of this work is carried out comprehensively the issue of claims settlement and its links with the entire field of insurance. The first two parts of this thesis deal with a brief history of insurance and breakdown insurance products on the market. These parts are introduction to the insurance industry as a whole. It builds itself identifying the causes of events, which may subsequently arise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Richard Motyčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS