Bc. Alžběta Kyselová

Diplomová práce

Analýza optické denzity oční čočky u pacientů s kataraktou a její vliv na zrakovou ostrost

Analysis of the optical density of the crystalline lens in cataract patients and its effect on visual acuity
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem denzity oční čočky, která je zatížená kataraktou, a vlivem zakalení na zrakovou ostrost. Práce je členěná na část teoretickou a část praktickou. Po úvodu následují kapitoly, v nichž je blíže popsána oční čočka a to z hlediska anatomického, embryologického, biochemického i fyziologického. Dále je kapitola popisující některé vrozené vady oční čočky, na kterou volně navazuje …více
Abstract:
This thesis deals with the subject of the density of the crystalline lens affected with cataract and the influence of turbidity on the visual acuity. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The introduction is followed by chapters providing a detailed description of the lens from anatomical, embryological, biochemical and physiological point of view. Another chapter describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Veronika Pandoščáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta