Bc. Šárka Hettmerová

Diplomová práce

Migrační vlna z Venezuely do Peru v důsledku venezuelské krize: Případová studie Venezuelců v Cuscu

Migration wave from Venezuela to Peru as a result of Venezuelan crisis: Case study of Venezuelans in Cusco
Anotace:
Diplomová práce zkoumá téma migrační vlny z Venezuely do Peru v důsledku venezuelské krize. Cílem je zjistit jak venezuelští migranti vnímají aktuální dění ve Venezuele a co pro ně byl hlavní důvod k odchodu ze země. Dále jak vnímají možnosti uplatnění v Peru, Peruánce samotné a rozdílnost obou kultur. Konečně také jak se v Peru cítí přijati ze strany místních obyvatel. Práce je rozdělena na teoretickou …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the topic of migration wave from Venezuela to Peru due to the Venezuelan crisis. The aim is to find out how Venezuelan migrants perceive current situation in Venezuela and what was the main reason for them to leave the country. Furthermore, how they perceive employment possibilities in Peru, Peruvian themselves and the diversity of both cultures. Finally, how much they feel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
  • Oponent: Michal Zourek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií