Mgr. Veronika Pečivová, Ph.D.

Disertační práce

Subjektivní odpovědnost učitele za žáky: kvantitativní a kvalitativní aspekty

Teacher subjective responsibility for pupils: quantitative and qualitative aspects
Anotace:
Předložená disertační práce se zabývá subjektivní učitelskou odpovědností za žáka u studentů učitelství. Teoretická část disertace nejprve teoreticky vymezuje koncept subjektivní odpovědnosti učitele a dalších souvisejících pojmů a shrnuje také dosavadní pedagogický výzkum v oblasti dané problematiky. Následně je v rámci empirické části prezentován smíšený výzkum, který byl realizován u studentů konkrétního …více
Abstract:
The dissertation deals with teacher subjective responsibility of pre-service teachers for pupils. The theoretical part presents theoretical framework of teacher subjective responsibility and other related concepts and it also provides an overview of existing educational research in the field. Subsequently, the empirical part presents mixed method research conducted with students in a particular Lower …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pečivová, Veronika. Subjektivní odpovědnost učitele za žáky: kvantitativní a kvalitativní aspekty. Zlín, 2021. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe