Tereza Slaná

Bakalářská práce

Preference spotřebitelů při výběru banky

Customer preferences in a bank choice
Anotace:
Cílem bakalářské práce Preference spotřebitelů při výběru banky je analýza preferencí spotřebitelů s využitím demografických kritérií. Součástí práce je srovnání nabídek bank v rámci jednotlivých kategorií produktů. V úvodní části práce je popsána bankovní soustava České republiky, v další části jsou uvedená demografická kritéria, která mohou mít vliv na volbu spotřebitele. Další část je věnována srovnání …více
Abstract:
The aim of the thesis Customer preferences in a bank choice is to analyze the preferences of customers with the use of demographic criteria. One part of the thesis is comparison of the bank products. The bank system of the Czech Republic is described in the first part of the thesis. The second part of the thesis describes demographic criteria, which can influence customers in a bank choice. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta