Ing. Marek Socha

Diplomová práce

Studie proveditelnosti k projektovému záměru (pořízení autobusového trenažeru)

A feasibility study for the project plan (purchasing of a bus simulator)
Anotace:
Praktická část diplomové práce se zaměřuje na studii proveditelnosti k projektovému záměru pořízení autobusového trenažéru. Obsahem jsou analýza PEST a SWOT, marketingová analýza, marketingová strategie, finanční analýza, analýza rizik, management projektu a lidské zdroje, harmonogram projektu s užitím ganttových diagramů, hodnocení efektivity projektu s použitím vnitřního výnosového procento (IRR …více
Abstract:
The practical part of the master‘s thesis focuses on the feasibility study for the project plan purchase of bus simulator. The content of study includes PEST and SWOT analysis, marketing analysis, marketing strategy, financial analysis, risk analysis, project management and human resources, project schedule using Gantt charts, evaluation of the project effectiveness by using the internal rate of return …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Šmarda
  • Oponent: Ing. Jiří Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta