Bc. Michaela Greplová

Master's thesis

Dealing with Legacy systems and Software Redesign

Dealing with Legacy systems and Software Redesign
Anotácia:
Cílem práce je poskytnout přehled o tzv. legacy systémech, problémech, které jsou s nimi spojené a nabídnout strategie, které je možné implementovat při práci s těmito systémy. Součástí diplomové práce je představení a analýza legacy aplikace. Je vybrána vhodná strategie pro modernizaci této aplikace a jsou detailně popsány jednotlivé kroky modernizace.
Abstract:
The aim of the thesis is to give an overview on legacy systems, the problems related to them and provide strategies that can be followed to effectively deal with them. As a part of the thesis, a legacy application is introduced, analyzed and evaluated. One of the strategies is chosen and followed to replace the legacy application with one that is easy-to-use and maintain.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedúci: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Klouček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Software Engineering / Design and development of software systems