Vojtěch Pavlů

Bakalářská práce

Návrh modelové aplikace pro řízení distribuce zboží pro supermarkety

Supermarket Goods Distribution Management Application Designing
Anotace:
V této práci je popsán celý vývoj komunikačního nástroje pro správu výměny dat mezi supermarketem (či jiným obdobným prodejcem) a zákazníkem. Tento vývoj počíná od popisu odvětví a podniku v tomto odvětví, stanovením důležitých oblastí, které je třeba při tvorbě nástroje zpracovat, samotným vývojem a testováním vytvořených komponent.Konkrétní analýza se sestává z marketingových nástrojů určených k …více
Abstract:
This paper contains the whole customer-supermarket (or any other similar vendor) communication instrument development from analysis of the market and a general business in the market, main scope of the business to the code transformation and the created components testing.The market analysis consists of the result of marketing tools for indication and definition of business' strengths and weaknessess …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Filip Vencovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80017