Bc. Hana Zezulová

Bakalářská práce

Leona Zezulová - život a umělecká tvorba

The life and art work of Leona Zezulová
Anotace:
Bakalářská práce uceleně zkoumá osobnost skladatelky Leony Zezulové. Rozebírá především její klavírní tvorbu z hlediska formální struktury a využitelnosti na základních uměleckých školách. Přináší ale také informaci o jejích dalších dílech, osobnosti a formantech, které utvářely její umělecký profil.
Abstract:
Title: The life and art work of Leona Zezulová The bachelor thesis comprehensively examines the composer Leona Zezulová. First of all it discusses her piano works from the viewpoint of formal structure and usability at elementary art schools. Also, it brings information on her other works, personality and formants of her musical profile.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta