Theses 

Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves – Marie HERYANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Marie HERYANOVÁ

Bakalářská práce

Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves

Analysis of Financing of Contributory Organisation Primary School and Nursery School Stará Ves

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu financování příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stará Ves. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je objasnění financování školství v České republice, podrobněji jsou vysvětleny zdroje finančních prostředků škol a školských zařízení. Praktická část je pak zaměřena na financování a hospodaření konkrétní základní školy.

Abstract: The thesis is focused on the analysis of the financing organization funded elementary schools and kindergartens Stara Ves.The work is divided into two parts. The theoretical part is to clarify the funding of education in the Czech Republic, there are more detailed explained sources of funding schools and school facilities. The practical part is focused on financing and management of specific elementary school.

Klíčová slova: občanský sektor, nezisková organizace, příspěvková organizace, financování, přímé výdaje, rozvojové programy, investice, provozní náklady, fondy, doplňková činnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Aleš Skopalík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25007 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

HERYANOVÁ, Marie. Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:01, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz