Monika Hrabalová

Diplomová práce

Vztah mezi mikrostrukturou a otěruvzdornosti Si3N4/SiC nanokompozitu s přídavkev oxidů kovů vzácných zemin

Relationship Between Microstructure and Wear Resistance of Rare-Earth Oxide Doped Si3N4/SiC Nanocomposites
Anotace:
Keramické materiály na bázi nitridu křemíku jsou v dnešní době jedním z velmi vhodných kandidátů pro tribologické aplikace, hlavně díky jejich jedinečné kombinaci výborných tepelně – mechanických vlastností, chemické odolnosti a poměrně vysoké tvrdosti. Hlavním cílem této diplomové práce je příprava nanokompozitních materiálů Si3N4/SiC s různými přídavky oxidů kovů vzácných zemin (La2O3, Sm2O3, Yb2O3 …více
Abstract:
Ceramic materials on the base of Si3N4 are recently one of the best candidates for tribological application owing to the combination of their good thermal and mechanical properties, chemical resistance and high hardness. The aim of this work was the preparation of Si3N4/SiC nanocomposites with different rare earth oxide sintering aids (La2O3, Sm2O3, Yb2O3 a Lu2O3) and the evaluation of their hardness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zdeněk Jonšta
  • Oponent: Vladimír Tomášek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava