Bc. Lucie Kuczynská

Diplomová práce

The Character of The Boy in Selected Novels by Cormac McCarty

The Character of The Boy in Selected Novels by Cormac McCarty
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tím, jak Cormac McCarthy pracuje s postavou chlapce ve vybraných románech – Dítě Boží, Krvavý poledník a Cesta. Hlavním cílem této práce je analyzovat některé prvky, které tyto postavy mají podobné, stejně jako ty, ve kterých se liší, a co je způsobuje. Práce se zaměřuje na to, co dělá tuto postavu chlapce McCarthyho tropem (tropus=postava, která je záměrně užita opakovaně …více
Abstract:
This Master’s Diploma Thesis deals with how Cormac McCarthy uses the character of a boy in his three selected novels—Child of God, Blood Meridian, and The Road. The main aim of the thesis is to analyze some characteristic features that these characters share as well as what differences are there between them and what causes them. The thesis focuses on what makes the boy McCarthy’s trope and how the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta