Ing. Jana Havránková, DiS.

Diplomová práce

Analýza variabilních a fixních nákladů a její využití při řízení podniku

Analysis of Variable and Fixed Costs and Their Use in Business Management
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá variabilními a fixními náklady, jejich analyzováním a využíváním v praxi při řízení podniku. Efektivnímu řízení nákladů je zapotřebí věnovat náležitou pozornost. Stále více roste podíl fixních nákladů na celkových nákladech společnosti, a proto význam řízení variabilních a fixních nákladů je také zvyšován. Teoretické poznatky jsou aplikovány na společnost ENERMO s.r.o …více
Abstract:
This thesis deals with variable and fixed costs, their analyzing and use in the practice of business management. It is necessary to pay appropriate attention to the effective cost control. The share of fixed costs to total costs of the company increases more and more and therefore the importance of variable and fixed costs management is also increased. Theoretical knowledge is applied to the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Radana Hojná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havránková, Jana. Analýza variabilních a fixních nákladů a její využití při řízení podniku. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN