Bc. Kristýna Michálková

Bakalářská práce

Strategie vyrovnávání se pomáhajících pracovníků se smrtí klientů ve vybraných domovech pro seniory

Strategies of dealing with death of clients through the perspective of helping workers in selected senior houses
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá strategiemi vyrovnávání se pomáhajících pracovníků se smrtí klientů ve vybraných domovech pro seniory. Cílem je zjistit, jaké pocity a prožívání vyvolává smrt klienta u pomáhajících pracovníků. Také zjišťuje, jak si pomáhající pracovníci představují úspěšné vyrovnávání se se smrtí klienta a v neposlední řadě, zda mají nějaké metody, které jim pomáhají vyrovnat se se smrtí …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the strategies of accepting death of clients through the perspective of helping workers in selected senior houses. The goal is to find out the impact or influence of the death of clients on feelings and the experience of the helping workers. It also identifies how helping workers understand/imagine the term of successful coping with the client’s death and, last but not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Smutná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální práce

Práce na příbuzné téma

Všechny práce