Theses 

Literatura doby Karla IV. v odborné praxi a ve vyučovací praxi střední školy. – Bc. Gabriela Sláviková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Gabriela Sláviková

Diplomová práce

Literatura doby Karla IV. v odborné praxi a ve vyučovací praxi střední školy.

Literature of the time of Charles 4th in the scietifical theory and the teaching praxis of the secondary school.

Anotace: Diplomová práce s názvem Literatura doby Karla IV. v odborné praxi a ve vyučovací praxi střední školy je zaměřena na literaturu, která vznikala v období jeho vlády. Práce je členěna do tří částí. Na literaturu v době Karla IV. je nahlíženo z pohledu odborné literatury a středoškolských učebnic. Závěrečná část práce se zabývá návrhem učebního plánu, jenž je rozdělen do dvou vyučovacích hodin. Cílem práce je inspirace pro pedagogy při výuce literatury doby Karla IV. na středních školách.

Abstract: The diploma thesis titled Literature of the time of Charles 4th in the High School Theory and Practice focuses on literature, which originated in the period of his reign. The thesis is divided into three parts. Literature at the time of Charles 4th is viewed from the point of view of professional literature and secondary school textbooks. The final part of the thesis deals with the proposal of the curriculum, which is divided into two lessons. The aim of this work is the inspiration for teachers in the teaching of literature of the time of Charles 4th in secondary schools.

Klíčová slova: Karel IV., literatura ve 14. století, legenda, střední škola, učebnice, odborné publikace, Charles 4th, literature in the 14 century, legend, High School, textbook, professional publications

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:07, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz