Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.

Disertační práce

Binokulární korekce, měření a korekce heteroforií metodou MKH

Binocular vision correction, measurement and correction of heterophoria using MKH method
Anotace:
Pro hodnocení stavu kompenzace heteroforií vzniklo několik metodických přístupů a analytických systémů. Jedním z nich je Měřicí a korekční metodika podle H.-J. Haaseho (MKH), která umožňuje měřit motoricky kompenzovanou i senzorickou složku heteroforie a stanovit podtyp fixační disparity dle teorie MKH. Hlavním cílem této studie bylo posoudit závislost fúzních vergencí na velikosti motorické složky …více
Abstract:
There are several methodological approaches and analytical systems that have been developed for assessing the condition of compensation of heterophorias. One of them is Measuring and Correcting Methodology after H.-J. Haase (MKH), which facilitates measuring motor-compensated as well as sensor components of heterophoria, and determines subtypes of fixation disparity according to the theory of MKH. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 10. 2017
  • Vedoucí: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská biofyzika (čtyřleté) / Lékařská biofyzika

Práce na příbuzné téma